Device for insertion of polystyrene lames in the mould

Thông tin để chào giá

Device for insertion of polystyrene

Patented system for inserting polystyrene lames in the moulds aiming to manufacture isolating blocks. This solution is available for the whole range of POYATOS machines, with manual or automatic execution depending on the model.

Luôn đón chào quý khách viếng thăm nhà máy chúng tôi

Hãy đến và gặp gỡ chúng tôi